Dobrodošli na sajt www.udajemse.com (u daljem tekstu sajt). Ovaj sajt Vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja kao i oglašavanje koje je podložno dole navedenim Uslovima i pravilima korištenja. Uslovi i pravila korištenja primjenjuju se na sve sadržaje, usluge i oglase ovog sajta.

Autorska prava / zaštićeni znakovi

Određeni sadržaj na sajtu vlasništvo je sajta ili trećih lica te je zaštićen autorskim pravima.

Posjetiocima je zabranjena upotreba bilo kojeg sadržaja ili znaka u bilo koju svrhu, uključujući i njegovu upotrebu kao meta oznake na drugim internet stranicama i prostorima na internetu bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika.

Sve informacije i sav sadržaj, uključujući i sav software dostupan na sajtu ili preuzet sa istog podliježu zaštiti autorskih prava.

Posjetiocima nisu dopuštene izmjene, kopiranje, distribucija, prenošenje, izlaganje, objavljivanje, prodaja, licenciranje i stvaranje izvedenih djela, kao i korištenje bilo kojeg sadržaja dostupnog na sajtu za bilo koju komercijalnu ili javnu svrhu.

Potrebno je posebno napomenuti da je nad dijelom fotografija objavljenih na sajtu autorsko pravo pridržano od raznih autora, od kojih smo dobili pravo objave fotografija na ovom sajtu, te se ovom prilikom se zahvaljujemo istim.

Ujedno naglašavamo da su fotografije unutar adresara/imenika, sponzorisanih članaka, galerija vlasništvo cijenjenih firmi pored čijih podataka su postavljene te su stavljene u svrhu predstavljanja njihovih djelatnosti.

Slanjem sadržaja na sajt pošiljatelj se slaže da te sadržaje ustupa sajtu na slobodno korištenje i objavu na neodređeno vrijeme bez naknade.

Izjava o odgovornosti

Sve informacije na ovom sajtu objavljene su u dobroj namjeri, te smo, u mjeri koja je bila moguća, provjerili njihovu autentičnost i vjerodostojnost. No, naprotiv tome, ne možemo garantovati za tačnost i ispravnost informacija, te se odričemo odgovornosti u slučaju nastanka materijalne ili druge štete od prikazivanja i korištenja istih. To se posebno, ali ne isključivo, odnosi na: tekstove i slike primljene od trećih osoba i čitatelja, sadržaj stavljen na sajtu od članova sajta, linkove na druge web stranice, fontove, dokumente, ostali download sadržaj i drugo. Takođe ne možemo garantovati da je sav sadržaj sajta potpun ili ažuran. Sajt može promijeniti sadržaj stranica u bilo kojem trenutku bez prethodnog obaviještenja o tome.

Posjetioci su saglasni da sajt kao i njegovi administratori i moderatori neće biti odgovorni, bilo temeljem obveznog prava, građanske, objektivne ili druge odgovornosti, za bilo kakvu direktnu, kaznenu, posebnu, posledičnu, sporednu ili indirektnu štetu (uključujući, između ostaloga, izgubljenu dobit, trošak nabavke zamjenske usluge ili propuštenu priliku) proizašlu iz upotrebe, ili u vezi s upotrebom sajta ili povezanih stranica, iz kašnjenja ili nemogućnosti upotrebe sajta ili povezanih stranica, čak i u slučaju da je sajt obaviješten o mogućnosti nastanka takvih šteta. Sajt ne garantuje stalan, neprekidan i siguran pristup ovim internet stranicama.

Povezane internet stranice

Sajt zadržava pravo deaktiviranja svakog neovlašteno postavljenog linka ili oglasa i izričito odbacuje svaku odgovornost za sadržaj dostupan na bilo kojoj internet stranici povezanoj sa ovim sajtom. Linkove na našim stranicama za povezivanje sa drugim stranicama koristite na vlastiti rizik i odgovornost.

Registracija korisnika i posjetilaca sajta

Registracijom za usluge sajta korisnik dobija podatke o korisničkom nalogu – korisničko ime i lozinku. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom nalogu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautorizovanim korištenjem svog korisničkog naloga. Završetkom registracije korisnik prihvata odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom servisa sajta kao i Uslove i pravila korištenja sajta.

Sajt ima za pravo slati promotivne i informativne e-mail i pismene poruke korisnicima koji su se upisali kao registrovani korisnici ili koji su učestvovali u nagradnim igrama na sajtu.

Takođe svaki korisnik koji koristi usluge ovog sajta prihvata odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom servisa sajta kao i Uslove i pravila korištenja sajta.

Sadržaj ovih uslova korištenja i pravila o privatnosti može se mijenjati o čemu sajt nije dužan obavijestiti korisnike.

Registracija korisnika i posjetilaca sajta

Sadržaj (članci, slike, tekstovi, dokumenti i ostalo) portala Vjenčanje Snova zaštićen je autorskim pravima po Zakonu o autorskom pravu i drugim srodnim pravima.

Bez dozvole autora izričito je zabranjeno: komercijalno korištenje na bilo koji način bilo kojeg dijela sajta, ili objava sadržaja ovog portala na drugim web stranicama, štampi, letcima i drugom bilo kao cjeline ili samo dijelova, u neizmjenjenom obliku ili djelimično izmijenjenom.

Za dozvolu reprodukcije, štampe, prerade, stavljanja na raspolaganje javnosti i sva druga korištenja ovih autorskih djela javite se uredništvu, koje će vaš upit proslijediti autoru.

Bez odobrenja autora dopušteno je sljedeće:
Snimanje autorskog djela na Vaš računar, disk ili drugo sredstvo pohrane podataka radi korištenja za lične potrebe,
Citirano navođenje tekstualnih odlomaka i dijelova autorskog djela u blogovima, na forumima i sličnim objavama fizičkih osoba, pod uslovom da se naznači izvor: www.udajemse.com i, ako je naveden, autor djela iz kojeg se citira.
Potrebno je posebno napomenuti da je nad dijelom fotografija objavljenih na sajtu autorsko pravo pridržano od raznih autora, od kojih smo dobili pravo objave fotografija na ovom sajtu, te se ovom prilikom se zahvaljujemo istim. Ujedno naglašavamo da su fotografije unutar adresara/imenika, sponzorisanih članaka, galerija vlasništvo cijenjenih firmi pored čijih podataka su postavljene te su stavljene u svrhu predstavljanja njihovih djelatnosti.
Slanjem sadržaja na sajt pošiljatelj se slaže da te sadržaje ustupa sajtu na slobodno korištenje i objavu na neodređeno vrijeme bez naknade.

Sadržaj ovih uslova korištenja i pravila o privatnosti može se mijenjati o čemu sajt nije dužan obavijestiti korisnike.